CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for CO2 abatement in the European petroleum refining industry

Daniella Johansson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Johan Rootzén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
EUROPEAN ENERGY PATHWAYS - Pathways to a Sustainable European Energy System p. 335-340. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: Oil refining industry, CO2 abatement optionsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 136142

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur