CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies and methods for increased energy efficiency in shipping

Hannes Johnson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan) ; Björn Södahl (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Rapport]

Nyckelord: Energy efficiency, energy management, ShippingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 136123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan (2007-2011)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden