CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formal Methods in Software Product Line Engineering

Ina Schaefer ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Computer (0018-9162). Vol. 44 (2011), 2, p. 82-85.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-25. Senast ändrad 2012-10-16.
CPL Pubid: 136056