CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Challenge of the Skin-Electrode Contact in Textile-enabled Electrical Bioimpedance Measurements for Personalized Healthcare Monitoring Applications

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Juan-Carlos Marquez ; Javier Ferreira ; Ruben Buendia ; Kaj Lindecrantz
In Biomedical Engineering, Trends in Materials Science (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 136045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Materialvetenskap
Elektronisk mät- och apparatteknik
Funktionella material
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur