CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soft Textile Electrodes for EEG Monitoring

Johan Löfhede ; Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Magnus Thordstein
[12] 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-25.
CPL Pubid: 136044

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronisk mät- och apparatteknik
Signalbehandling
Funktionella material
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur