CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cole Parameter Estimation from Electrical Bioconductance Spectroscopy Measurements.

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ruben Buendia ; Roberto gil-pita
2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC'10 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-25.
CPL Pubid: 136042