CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a PD Measuring System for Repititive Steep Voltage Waveforms

Elisabeth Lindell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 18 (2011), 1, p. 246-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-24. Senast ändrad 2011-04-07.
CPL Pubid: 136006