CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samarbete i byggandet - igår, idag och i framtiden

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perpsektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind p. 35-46. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: byggprojekt, samarbete, partneringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-24. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 135958

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur