CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statlig utredarkritik av svensk byggbransch - det långa perspektivet

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind p. 75-89. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: byggande, statliga utredningarDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-24. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 135957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur