CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teaching Bachelors Electronic Circuits with Electronic Systems Design in Mind

Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
International Journal of Electrical Engineering Education (0020-7209). Vol. 47 (2010), 3, p. 263-276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-24. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 135955

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)