CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

S&OP-resan har bara börjat

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Logistikmagasinet (Schenker) Vol. 2010 (2010), 4, p. 40-42.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Sälj- och verksamhetsplanering, S&OP, sales and operations planningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 135560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur