CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aging- and annealing-induced variations in Nb/Al-AlOx/Nb tunnel junction properties

Alexey Pavolotsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Dimitar Dochev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Journal of Applied Physics (0021-8979). Vol. 109 (2011), 2, p. 024502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper, we present studies of room temperature aging and annealing of Nb/Al–AlOx/Nb tunnel junctions with the size of 2–3 μm2. We observed a noticeable drop of junction normal resistance Rn unusually combined with increase in subgap resistance Rj as a result of aging. Variation in both Rn and Rj are subject to the junction size effect. An effect of aging history on the junction degradation after consequent annealing was discovered. Discussion and interpretation of the observed phenomena are presented in terms of structural ordering and reconstruction in the AlOx layer, driven by diffusion flows enhanced due to stress relaxation processes in the Al layer interfacing the AlOx layer.

Nyckelord: ageing, aluminium, aluminium compounds, annealing, diffusion, Josephson effect, niobium, superconducting materialsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-20. Senast ändrad 2015-07-08.
CPL Pubid: 135282

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Ytor och mellanytor
Supraledning
Defekter och diffusion
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur