CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brake Based Control of the Direction Sensitive Locking Differential (DSLD)

Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Jonas Alfredson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Proceedings of AVEC10, 10th International Symposium on Advanced Vehicle Control, August 22-26 2010, Loughborough, UK (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-19. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 135103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur