CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacity study of vehicle-to-roadside MIMO channels with a line-of-sight component

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; David I. Laurenson ; Cheng-Xiang Wang
Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) p. 775–779. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18.
CPL Pubid: 134962

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur