CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of the flow around a simplified vehicle model with active flow control

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Joao Fernandes (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Heat and Fluid Flow (0142-727X). Vol. 32 (2011), 1, p. 192-200 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LES, large eddy simulations, vehicle aerodynamic, active flow control, Ahmed bodyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 134961

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur