CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What can LES do in vehicle aerodynamics?

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Aerodynamics of Heavy Vehicles 3: Trucks, Buses and Trains, Sep. 12-17, 2010, Potsdam, Germany (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: LES, large eddy simulations, vehicle aerodynamicDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 134957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur