CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Averaging of flamelet-conditioned kinematic equation in turbulent reacting flows

Vladimir Sabel'nikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Turbulence: Theory, Types and Simulation chapter 10, (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2013-10-14.
CPL Pubid: 134934

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur