CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of tunable FBARs with improved performance

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
MEMSWAVE 2010, Otranto, Italy, June 28-29-30 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 134841