CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ferroelectric thin film varactors for microwave devices, methods of characterization, circuit models

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
Ferroelectric Films at Microwave Frequencies, edited by P. Bao, T. J. Jackson and P. M. Suherman, Research Signpost p. 57-94. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 134826