CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält : sjunde årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS

Anders Ahlbom ; Maria Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system) ; Lena Hillert
Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2010. - 25 s.
[Rapport]

Nyckelord: elktromagnetiska fält, hälsoriskerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2013-09-26.
CPL Pubid: 134698

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Elektronik
Elkraftteknik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur