CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Postnatal deficiency of essential fatty acids in mice results in resistance to diet-induced obesity and low plasma insulin during adulthood

Vilborg Palsdottir ; Anna Wickman ; Niklas Andersson ; Rahil Hezaveh ; Bob Olsson ; Britt G. Gabrielsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Birgitta Strandvik
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (1532-2823). Vol. 84 (2011), 3-4, p. 85-92.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Our objective was to investigate the long-term metabolic effects of postnatal essential fatty acid deficiency (EFAD). Mouse dams were fed an EFAD diet or an isoenergetic control diet 4 days before delivery and throughout lactation. The pups were weaned to standard diet (STD) and were later subdivided into two groups: receiving high fat diet (HFD) or STD. Body composition, energy expenditure, food intake and leptin levels were analyzed in adult offspring. Blood glucose and plasma insulin concentrations were measured before and during a glucose tolerance test. EFAD offspring fed STD were leaner with lower plasma leptin and insulin concentrations compared to controls. EFAD offspring fed HFD were resistant to diet-induced obesity, had higher energy expenditure and lower levels of plasma leptin and insulin compared to controls. These results indicate that the fatty acid composition during lactation is important for body composition and glucose tolerance in the adult offspring.

Nyckelord: Essential fatty acids, Maternal diet, Diet-induced obesity, Body composition, Energy expenditure, Leptin, Insulin, Insulin-like growth factor IDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2013-03-12.
CPL Pubid: 134665

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (GU)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Cell- och molekylärbiologi
Utvecklingsbiologi
Näringslära
Försöksdjursvetenskap
Fysiologi och näringslära
Barn
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur