CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Obtaining Low N2O, NO, and SO2 Emissions from Circulating Fluidized Bed Boilers by Reversing the Air Staging Conditions

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Energy & Fuels Vol. 9 (1995), 2, p. 386-387.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fluidised bed combustion, nitric oxides, nitrious oxide, NO and N2O, reversed air stagingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 134649

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik
Kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)