CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulphur capture in fluidized bed boilers: the effect of reductive decomposition of CaSO4

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
The Chemical Engineering Journal (0300-9467). Vol. 40 (1989), 2, p. 59-69.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 134644

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur