CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulphur capture in fluidized-bed combustors: temperature-dependence and lime conversion

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Journal of the Institute of Energy (0144-2600). Vol. 62 (1989), 450, p. 62-72.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 134642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur