CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residence time distribution of sorbent particles in a circulating fluidised bed boiler

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Powder Technology (0032-5910 ). Vol. 70 (1992), 3, p. 285-292.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 134640

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur