CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SO2 capture and N2O reduction in a circulating fluidized-bed boiler: influence of temperature and air staging

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Fuel (0016-2361 ). Vol. 72 (1993), 11, p. 1553-1561.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 134639

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur