CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hot spot management in time reversal hyperthermia

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jenny Hellman ; Paolo Togni ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
ESHO 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-17.
CPL Pubid: 134562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur