CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile and wireless communications for IMT-A and beyond

Afif Osseiran ; Werner Mohr ; Jose Monserrat ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; al. et
: Wiley, 2011. ISBN: 978-1-1199-9321-6.- 328 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 134555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Datatransmission

Chalmers infrastruktur