CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power and Spectrally Efficient Multiple Access CPM Over SC-FDMA

Marilynn P. Wylie-Green ; Erik S. Perrins ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Communication Theory Workshop 2010, May 2010, Cancun, Mexico. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 134499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Datatransmission

Chalmers infrastruktur