CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal regularity for semilinear stochastic partial differential equations with multiplicative noise

Raphael Kruse ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 134466

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:46