CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The separation of green liquor sludge: A comparison between liquors produced in a gasifier and a recovery boiler

Tuve Mattsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Tobias Richards (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Filtration (1479-0602). Vol. 10 (2010), 3, p. 207-211.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 134459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik
Kemisk apparatteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On the local properties of compressible filter cakes