CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Textile electrode straps for wrist-to-ankle bioimpedance measurements for Body Composition Analysis. Initial validation & experimental results

Juan-Carlos Marquez (Institutionen för signaler och system) ; J. Ferreira ; Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; R. Buendia ; K. Lindecrantz
2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC'10 p. 6385-6388. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 134426

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Elektroteknik och elektronik
Elektronisk mät- och apparatteknik
Funktionella material
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur