CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison between a time domain and a frequency domain system for microwave tomography

Xuezhi Zeng (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Peter Linnér (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Herbert Zirath (GigaHertz Centrum)
Medicinteknikdagarna 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 134399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
GigaHertz Centrum

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur