CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards nanoelectromechanical systems based on vertically aligned carbon nanofibers

Damon Rafieian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; M Lopez (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Micronano Systems Workshop (MSW 2010), 4-5 May, Stockholm, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur