CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Packaging of active and passive microwave circuits using lid or bed of curved posts

A. Kishk ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system) ; Eva Rajo-Iglesias (Institutionen för signaler och system)
(2010)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-17.
CPL Pubid: 134333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur