CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prescaling of Data for Improved Parameter Sensitivity in Biomedical Nonlinear Microwave Imaging

Tonny Rubaek (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, USA, July 5-8 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-17.
CPL Pubid: 134306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur