CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 3D microwave tomographic system for breast cancer detection

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna, Umeå, Sweden, October 6–7 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-17.
CPL Pubid: 134303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur