CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Green's function approach to Fisher information analysis and preconditioning in microwave tomography

Sven Nordebo ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mats Gustafsson ; Börje Nilsson
Inverse Problems in Science and Engineering (1741-5977). Vol. 18 (2010), 8, p. 1043 – 1063.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2011-01-27.
CPL Pubid: 134285

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur