CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetsbristkostnader i byggandet - lärdomar från annan industri

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Johnny Lindström
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 50 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-17.
CPL Pubid: 134227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur