CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Easily Synthesized Blue Polymer for High-Performance Polymer Solar Cells

Ergang Wang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Lintao Hou ; Zhongqiang Wang ; Stefan Hellström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Fengling Zhang ; Olle Inganaes ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Advanced Materials (0935-9648). Vol. 22 (2010), 46, p. 5240-5244.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

High performance solar cells fabricated from an easily synthesized donor-acceptor polymer show maximum power point up to 6.0 mW cm−2, with an open-circuit voltage of 0.89 V, short-circuit current density of 10.5 mA cm−2 and fill factor of 0.64, making this polymer a particularly promising candidate for high-efficiency low-cost polymer solar cells.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 134189

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Polymerkemi

Chalmers infrastruktur