CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational modeling of gradient hardening in polycrystals

Swantje Bargmann ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bob Svendsen ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Technische Mechanik (0232-3869). Vol. 30 (2010), 4, p. 316-323.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 134163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur