CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EEG Dipole Source localization based on Epileptic Spike Signals and Particle Swarm Optimization method in the Finite Element Head Model

Yazdan Shirvany (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Fredrik Edelvik ; Stefan Jakobsson ; Anders Hedström ; Koushyar Kowkabzadeh (Institutionen för signaler och system) ; Antonio Reyes Porras Péres (Institutionen för signaler och system) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010 p. 128. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16.
CPL Pubid: 134155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur