CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluations of Brain Tissue Segmentation from the Widely-Used Software Packages

Antonio Reyes Porras Péres (Institutionen för signaler och system) ; Koushyar Kowkabzadeh (Institutionen för signaler och system) ; Yazdan Shirvany (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Simon Bergstromd ; Anders Hedström ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010 p. 187. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16.
CPL Pubid: 134154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur