CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Patient-Specific Electromagnetic Model (PSEM) based on Breast MR images

Christian Weber ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Maria Hultenmo ; Göran Starck ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2010 p. 64. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2013-01-08.
CPL Pubid: 134149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi (GU)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur