CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Patient-Specific Electromagnetic Model (PSEM) based on Breast MR images

Christian Weber ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Maria Hultenmo ; Göran Starck ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2010 p. 64. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2013-01-08.
CPL Pubid: 134149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi (GU)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur