CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling Complex Sources Using Measured Phaseless Near-field Data

Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Workshop on Applications of Radio Science (WARS) (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16.
CPL Pubid: 134147

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur