CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preliminary Investigations of Mutual Coupling Effect on Near-Field Beam Focusing

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; H. T. Hui ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Asia Pacific Microwave Conference (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16.
CPL Pubid: 134140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur