CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TeleFOT/Deliverable D2.5.1 Functions specification, version 2.0

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; E. Gautanidou ; Alma Solar ; T Tesauri ; J Richardson ; J, Schröder
2010. - 51 s.
[Rapport]

Nyckelord: ITS, nomadic devices, transportation, impact evaluation


The report is based on the work in WP2.5: Specification of TeleFOT functions as part of the EU-funded R&D project TeleFOT (Contract INFSO-ICT 224067)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Systemteknik
Övrig informationsteknik
Övrig annan teknik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur