CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State-of-the-art and future outlook with a focus on technology; Real Time Traffic and Travel Information - Study no.2 (up-dated version)

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2010. - 40 s.
[Rapport]

Nyckelord: ITS, travel information, traffic information, conceptual model, technology outlookDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Systemteknik
Övrig informationsteknik
Övrig annan teknik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur