CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EBSF/Deliverable D2.2.1 Report on enhanced functional specifications to include ergonomics for the driver's cabin

Roland Scharl ; Günther Nirschl ; Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helmut Warth ; Jürgen Diehr ; Åse Lindström ; Daniela Carbone ; Ralph Pütz
2010. - 85 s.
[Rapport]

Nyckelord: ergonomics, driver's workplace, specifications


The report is related to the work in WP2.2: Driver Role - Ergonomis as part of the EU-funded R&D project EBSF - European Bus System of the Future (Contract N. FP7-218647)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Övrig annan teknik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur