CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EBSF/Internal Report D1.2.2 Report on the results of the gap analysis of the use of software tools

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2010. - 30 s.
[Rapport]

Nyckelord: impact evaluation, urban passenger transport, evaluation tools,


The internal report is related to the work in WP1.2: Environment for Project Evaluation as part of the EU-funded R&D project EBSF (European Bus System of the Future (Contract N. FP7-218647)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Systemteknik
Övrig informationsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur